koetsier (10)
VEILIG WERKEN

Als werkgever is het volgens de wet jouw taak ervoor te zorgen dat je werknemers veilig kunnen werken. Zo moet het gereedschap en de installaties voldoen aan wettelijke NEN normen. Elektrisch gereedschap moet voldoen aan de NEN 3140 norm, dit is wettelijk. De NENcertificering moet uitgevoerd worden door een erkende keurmeester NEN 3140. Koetsier Elektrotechniek beschikt over deze erkende keurmeesters en heeft expertise in huis om dit compleet voor jullie te verzorgen.

NENCERTIFICAAT

Alle het gekeurde elektrische gereedschap krijgt een uniek en goed leesbaar identificatienummer. Dat nummer staat ook op het bijgeleverde certificaat vermeld. Om problemen te voorkomen wordt het unieke nummer in het elektrische gereedschap gegraveerd.

Als je elektrische apparaten al eerder NEN-gekeurd zijn worden de reeds aangebrachte identificatienummers gebruikt. Met een keuringscertificaat ben je er zeker van dat jouw machines veilig zijn. Een prettig idee voor jou en je personeel. Ook voorkomt het problemen met de ARBO diensten en verzekeringsmaatschappijen.

STICKERS & CERTIFICAAT

Jouw gecertificeerde elektrische machines krijgen keuringsstickers die vermelden tot wanneer de gereedschap keuring geldig is. Ook ontvang je een officieel NEN certificaat met alle vereiste en relevante gegevens over de machine en de uitgevoerde NEN3140 keuring.

Ieder gekeurd apparaat krijgt dus een keuringscertificaat waarop in detail de bevindingen van de keurmeester genoteerd. Datum en handtekening ontbreken natuurlijk niet