Gereedschap keuren - NEN 3140

Koetsier Elektrotechniek Keuringen
Veiligwerken

Als werkgever is het volgens de wet uw taak ervoor te zorgen dat uw werknemers veilig kunnen werken. Zo moet het gereedschap en de installaties voldoen aan wettelijke NEN normen. Elektrisch gereedschap moet voldoen aan de NEN 3140 norm dit is wettelijk. De NENcertificering moet uitgevoerd worden door een erkende keurmeester NEN 3140. Koetsier Elektrotechniek beschikt over deze erkende keurmeesters en heeft expertise in huis om dit compleet voor u te verzorgen.

NENcertificaat

Alle het gekeurde elektrische gereedschap krijgt een uniek en goed leesbaar identificatienummer. Dat nummer staat ook op het bijgeleverde certificaat vermeld. Om problemen te voorkomen wordt het unieke nummer in het elektrische gereedschap gegraveerd.

Als uw elektrische apparaten al eerder NEN-gekeurd zijn worden de reeds aangebrachte identificatienummers gebruikt. Met een keuringscertificaat bent u er zeker van dat uw machines veilig zijn. Een prettig idee voor u en uw personeel. Ook voorkomt het problemen met de ARBO diensten en verzekeringsmaatschappijen.

Keuringsstickers & Keuringscertificaat

Uw gecertificeerde elektrische machines krijgen keuringsstickers die vermelden tot wanneer de gereedschap keuring geldig is. Ook ontvangt u een officieel NEN certificaat met alle vereiste en relevante gegevens over de machine en de uitgevoerde NEN3140 keuring.

Ieder gekeurd apparaat krijgt dus een keuringscertificaat waarop in detail de bevindingen van de keurmeester genoteerd. Datum en handtekening ontbreken natuurlijk niet

Meer weten? Gebruik het contactformulier voor het stellen van vragen of maak een afspraak.